Extra Info

Voelen vissen pijn?

Over deze vraag zijn de meningen verschillend en uiteenlopend. Vele zeggen nee vissen voelen geen pijn andere zeggen juist dat vissen wel degelijk pijn voelen. Wetenschappers en onderzoekers hebben een onderzoek ingesteld en zijn tot de volgende conclusie gekomen.

Argumenten:

1. De vis reageert op pijn via een reflexmatig mechanisme.
2. De hersenschors van de vis is slecht ontwikkeld.

Toelichting bij punt 1.

Wanneer je je hand brandt aan het gasfornuis, trekt je arm zich terug voordat je er erg in hebt. Het duurt een paar honderdste van een seconde voordat je je bewust bent van de pijn, maar gelukkig zorgen reflexen (die via de ruggengraat lopen) ervoor dat de arm zichzelf daarvoor al heeft teruggetrokken. Evenzo controleert je hersenstam voortdurend je houding, zonder dat je je daar bewust van bent. Er zijn wetenschappers die het fenomeen van onbewust reageren doortrekken naar de pijnervaring van vissen. Volgens hen reageren vissen reflexmatig op pijn zonder dat er bewustzijn aan te pas komt.

Toelichting punt 2.

Qua structuren verschillen de hersenen van vissen en zoogdieren niet veel, maar met name de verhoudingen ervan lopen uiteen. Zo heeft de vis een matig ontwikkelde hersenschors. Aangezien de hersenschors belangrijk is voor bewuste ervaringen is voor sommigen de verleiding groot om aan te nemen dat vissen geen bewustzijn, en dus geen pijnervaring, kennen.

Wellicht de meest belangrijke functie van bewustzijn is het anticiperen op onverwachte of nieuwe situaties. Wanneer je over straat loopt en in gedachten bent verzonken ben je niet bewust van het verplaatsen van je benen, maar wanneer je recht op een muur afloopt zul je toch moeten uitwijken. Op dat moment focust je bewustzijn zich op het probleem (de muur) en je komt met een oplossing (er omheen lopen). Op een dergelijke manier is je bewustzijn constant bezig met anticiperen op situaties.

De wetenschappers en onderzoekers stellen dus vast dat vissen geen pijn kunnen zoals wij deze kunnen en hiervan niet bewust zijn. In de volksmond wordt er dus gezegd dat vissen geen pijn ervaren of kunnen lijden. Als iemand pijn heeft ervaren zal deze geen tweede keer deze pijn willen ervaren. Als vissen dus pijn ervaren zouden deze niet meer bijten en zou men dus niet meer de zelfde vis kunnen vangen. Vissen ervaren dus de pijn niet. Het gevoel wat zij ervaren wordt niet opgeslagen of bewust ervaren. Dit houdt dus in dat een vis geen pijn kan ervaren. Het hele onderzoek is HIER terug te lezen (wel in Engels). Dit is een PDF bestand waar het hele onderzoek staat beschreven.